Ferhan Taylan ERDER

Seramik kili ile çalışmak zihni tümüyle çalıştıran bir deneyim: görme, dokunma , ses alma duyusu yanı sıra orantılı, ölçü ile birikimler dışa vuruluyor.

Doğal çevrenin enerjisi biçimlerde hareket dönüşüyor, seramik kilinde rüzgar gülleri biçim alıyor, ilk yazının Anadolu’da pişmiş toprak ile belgelenmesine gönderme olarak yazı ile günce yerleşiyor kil üzerine.

Seramik kilinin biçim alma, renklenme, ateşlenme süreçleri, her sefer yeni bir deneyim ve gelişme macerası olarak yaşanıyor.